FANDOM


Welcome to the VNH48 Somoe Family WikiEdit

VNH48-Vietnam Huyễn48: Là 1 fanclub của nhóm nhạc Nhật Bản AKB48, được thành lập vào 31 Tháng 10 2013 lúc 13:05 bởi sáng lập viên A, với 2 người giúp sức - thành viên J và N. VNH48 được lập ra với mục đích tạo ra 1 group để các fan- cách shipper cùng nhau Huyễn, mơ về 1 tương lai tươi sáng, và cũng là để thể hiện tình yêu vô tận, bất diệt đối với AKB48 nói riêng và 48 Group nói chung.

1380113 534565013302550 2131436142 n

2 màu cơ bản tạo nên logo của VNH48

Lịch sử bắt đầu...Edit

31 tháng 10 lúc 10 giờ 52' : Phát triển thuận lợi.

Vào một buổi trưa đẹp trời, thành viên sáng lập - Ashen cùng 3 thành viên khác là Huối, Jitarin, Navi đang đàm đạo về các fanclub của AKB48 như nhà HAN48, VOZ48, .... Bỗng nhiên một ý tưởng ập đến với Ashen. "Tại sao chúng ta không tạo ra 1 FC nữa ?"  , "Chủ yếu để Huyễn thôi". Từ đó, VNH48 đã dần được hình thành...

31 tháng 10 lúc 10 giờ 54' : Đặt tên ?...

"Động 48", "HCM48" là một trong những tên đã được nghĩ đến. Động 48 - không phù hợp. HCM48 - Đã trùng. Vào giờ phút đặc biệt 12 giờ 55', sáng lập viên Navi, đã nghĩ ra cái tên mà vẫn được dùng đến bây giờ - VNH48 - VietNam Huyễn 48. Tất cả mọi người đều đồng ý với cái tên này.

31 tháng 10 lúc 13 giờ 05' : Bất ngờ.

Tưởng sự việc sẽ dừng lại ở đây. Jitarin, Navi và Huối đều bỏ qua và tiếp túc nói chuyện. Nhưng vài phút sau, trên newfeeds của mỗi người, một group mới đã xuất hiện :"VNH48_Việt Nam Huyễn 48". Navi, Jitarin, Huối đều ủng hộ hết mình.

4 tháng 11 lúc 20 giờ 18' : Thành công rồi!

Đây chính là lúc tất cả các Team trong VNH48 đã full slot, và xuất hiện thêm 1 thành viên đặc biệt - Cheung Chow.

VNH48 đã bắt đầu thành lập ''và tiến triển 'dần dần...

Và VNH48 đã tan rã cmnr =))))))))))))))))))))))))))

Untitled

Hành trình bắt đầu từ đây.

VNH48 MemberEdit

 • Giới thiệu sơ qua : Cũng gần giống như AKB48, VNH48, 1,2 gen đầu của VNH48 được biết đến với tên gọi Original Teams (Đối với AKB48 là 3 Gen đầu). VNH48 cũng đã có Team KKS, gồm cách member có thể từ Gen 1 -> Gen 3.
 • ===1st Generation:===
 1. Được thành lập ngày 31.10.2013
 2. Member : Ashen , Navi ,Jitarin , Huối , Vii , Amizu , Bo , Dền , Jinvi , Tin , Milo , Gari , Haru , Rei , Gấu, Chunnie , Mều, Khuê, Kyn , Kết Kết.* .*
 3. Hiện tại ở Team V : Ashen ,Jitarin ,Amizu ,Vii

Hiện tại ở Team N III : Bo , Dền , Jinvi.

Hiện tại ở Team H III: Huối , Tin , NaviMilo

Hiện tại ở Team 4 II : Gari ,Haru, Rei , Gấu.
Hiện tại ở Team KKS : None

Đã tốt nghiệp:Khuê,Kyn , Kết Kết Mều , Chunnie

(Khuê tốt nghiệp ngoài dự đoán, Kyn tốt nghiệp với lí do học hành, Kết do dính scandal nên đã tốt nghiệp, Chunnie do vi phạm nội quy, Mều không thể tham gia nhiều hoạt động của Group. )
 • ===1,5 Generation:===
 1. Thành viên duy nhất là Gen 1,5 là memCheung Chow Chan - Capt hiện giờ của Team V.
 • ===2nd Generation :===
 1. Member: , Hải , Tyn , Myz , Sai , Linh , Sán , Yun.
  Hiện tại ở Team V :
Hiện tại ở Team N III : Hải, Tyn ,
Hiện tại ở Team H III: Myz
Hiện tại ở Team 4 II : Sai , Linh , Sán , Yun  .
Đã tốt nghiệp: (Trống)
 • ===3rd Generation:===
 1. Member:SA , Gió, Lyfifa , Rimio , Halle , Su , Lou , Hime, Bánh, Mèo Hâm , Tiểu Tiểu , Ngọc Phúc.
 2. Hiện tại ở Team V:SA
Hiện tại ở Team N III: Gió, Lyfifa .
Hiện tại ở Team H III: Rimio, Halle
Hiện tại ở Team KKS: Su , Lou, Bánh, Mèo Hâm , Tiểu Tiểu , Ngọc Phúc.
Đã tốt nghiệp: Hime.
1450063 268533703303630 1811022100 n